Teljes körű közbeszerzési támogatás, support nyújtása

Tel.: +3630 2752 639, email

Iratbetekintés

Az iratbetekintést a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően kell biztosítania az ajánlatkérőnek, a kapcsolódó jogszabályok szerinti dokumentálási kötelezettséggel és felelősséggel.

Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (1) bekezdése szerinti iratok körére vonatkozóan biztosítja az iratbetekintést olyan felhasználó informatikai eszközén, aki ajánlatkérő közbeszerzési szabályzata, valamint a kiosztott jogosultság(ok) birtokában jogosult és képes az érintett dokumentumok megjelenítésére az iratbetekintést kérő részére, megfelelően alkalmazva az 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdését.

Az adott eljárásban részt vett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldését követően legfeljebb öt napon belül kérheti, hogy más gazdasági szereplő ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének – ideértve a hiánypótlást, felvilágosítást, valamint a 72. § szerinti indokolást is – üzleti titkot nem tartalmazó részébe betekinthessen. Az iratbetekintésre vonatkozó kérelemben a gazdasági szereplő köteles megjelölni, hogy milyen feltételezett jogsértés kapcsán, az ajánlat vagy részvételi jelentkezés mely részébe kíván betekinteni. Az iratbetekintést munkaidőben, a kérelem beérkezését követő két munkanapon belül kell biztosítani. A betekintést az ajánlatkérő a gazdasági szereplő által megjelölt feltételezett jogsértéshez kapcsolódó jogérvényesítéséhez szükséges mértékben köteles biztosítani. Más gazdasági szereplő ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének teljes körű átvizsgálása a betekintés körében nem lehetséges.